Awon eya Yoruba ati ounje won

YORUBA LANGUAGE
JSS1
OSE KETA
AWON EYA YORUBA, ILU ATI OUNJE WON
Eya Yoruba Ilu abe Won Ounje Won
(i) Oyo Oyo, Ibadan, Ogbomoso, Ikirun, Fiditi, Ikoyi Ile, Ede, Iwo,Ifo,Erin Osun, Iresa, Ejigbo, Ile- Igbon, Ajaawa, Sepeteri ati awon Ilu Odo Otun Eko Yangan, Amala Isu,ati Obe gbegiri
(ii) Onko Iseyin,Igbo, Saki, Iganna, Eruwa, Ibarapa Mejeeje, Igbo Ora, Lanlate, Ayete, Ipako, Oke Amo, Out, Baba Ode, Komu Eko Yangan
(iii) Egba Abeokuta, Ake, Oke Ona, Gbagura, Owu, Ibara, Iberekodo, Adatan, Kugba, Adao. Amala Lafun
(iv) Yewa Ilaroo, Ayetoro, Imalaa, Imeko, Ifo, Ajilete, Oke odan, Ilobi, Ibese, Isaga, Igbogila. Amala Lafun ati Obe Ewedu
(v) Ijebu
Ijebu

Remo
Ijebu-Ode,Ijebu Igbo,Ijebu Ife, Ago Iwoye, Ijebu Oru,Ikorodu, Epe.
Sagamu, Iperu, Ode-Remo, Ogere,Ikene Remo, Ikokore, Ebiripo, Gaari.
(vi) Ife Ile-Ife, Ifetedo, Oke-Igbo,Oke-Ogbo, Obaluru, Yekemi, Mafoworade, Isoya, Abata-Egba, Gareeji Olode. Amala Ogede(Oka), Emu mimu
(vii) Ijesa Ilesa, Ipetu-Jesa, Ijebu-Jesa, Esa- Oke, Esa-Odo, Ibokun, Imesi-Ile, Otan-Ile, Ijeda, Iloko, Erin Oke, Erin-Odo, Iwara, Osu, Efon Alaaye. Iyan, Akara (Osu)
(viii) Ekiti Ad, Ijero,Ido, Ikole, Iyin, Ise, Oye, Ire, Ikere, Imesi-Oke, Ifaki, Omo, Usi, Otun, Aramoko, Ilawe, Emure, Ayede, Igede, Ijelu. Iyan ati Obe Egunsi, Isu
(ix) Ondo Ondo, Ile-Olujii, Idanre, Oke-Igbo, Ikare, Oba, Akoko, Akungba, Irun, Okiti-Pupa, Ikale, Ilaje, Igbokoda, Ilepete. Iyan, Eran Oya, Elente, Pupuru, Gaari, Eja.
(x) Igbomona Ila-Orogun, Oke-Ila, Omu-Aran, Oro, Saare, Omupo, Igbomina, Isin, Igbaja, Arandu. Eko ati Ekuru, Emu-mimu, Ila.
(xi) Ilorin Ilorin, Laduba, Ogbondoro, Afon, Alapa, Bala, Oke-Oyi, Iponrin. Tuwo, Wara.
(xii) Eko Isale-Eko, Epetedo, Osodi, Isolo, Ikeja, Agege, Ilupeju, Somolu, Bariga. Eja, Ede, Akan
(xiii) Awori Ota, Iseri, Igbesa, Ikotun, Egbe, Idimu, Ado-Odo. Eku

Ise Sise
Daruko Awon Eya Yoruba ti won feran ounje wonyi julo

  1. Iyan
  2. Eku
  3. Amala Lafun
  4. Ikokore
  5. Eko